История

През 1948 г. идеята за създаването на английска езикова гимназия възниква за първи път. Така през 1950 г. Американският колеж в Ловеч отваря врати. В началото само две паралелки изучават английски език, но след преместването им в София, през 1958 г. те получават статута на отделна образователна институция. Тя бива наименована Английската гимназия и се превръща в първата езикова гимназия, специално насочена към изучаване на английски език. През 1960 г. училището се мести на настоящия си адрес – бул. „Княз Александър Дондуков“ №60, гр. София.

През 1978 г. Английската гимназия става първото българско училище в асоциация с ЮНЕСКО.

Първа английска езикова гимназия е призната за и е една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български и чуждестранни университети.

След 1987 г. много от възпитаниците на гимназията успешно кандидатстват в световноизвестни образователни институции в Европа и САЩ, като Кеймбридж, Оксфорд, Лондонския университет, Станфорд, Помона, Колумбийския университет, Харвард.

Традиция е за не малка част от завършилите висшето си образование бивши ученици на Първа АЕГ да се върнат в гимназията като преподаватели: от общо 55 учители, преподаващи в момента, 15 са завършили Първа английска езикова гимназия.

Традиции

Писмо от бившия президент на Република България Георги Първанов по случай 50-годишнината на Първа АЕГ.

За 54 години висококачествена съвместна работа на едни от най–добрите преподаватели и ученици в България, Първа АЕГ е натрупала много традиции, както в академичния, така и в извънкласния живот в училището.

Стара традиция на гимназията са Шекспировите вечери, които в последните години се провеждат през месец март и юни под формата на Седмица на английския език и литература. В тази изява всеки клас, под ръководството на преподавателите по английски език, показва своите знания и умения под формата на драматизирани откъси от произведения на английски автори.

Оркестърът на гимназията е едно от нейните най–популярни лица. През многогодишната си история той се е доказал не само като място за изява на талантливи ученици, но и като средство за комуникация и контакт между представители на различните випуски. Записите за EMI, турнето във Франция, Англия, и трите в Германия, традиционното участие в откриването на различни събития в столицата и страната са само малка част от натоварената му откъм изяви програма. Благодарствено писмо от Ирина Бокова.

Ежегодният Коледен концерт на гимназията дава изключително широко поле за изява на разнообразните таланти на учениците на Първа АЕГ. Подготвен винаги с много ентусиазъм и превръщащ се в празник както за участниците и организаторите, така и за публиката от ученици, учители, родители и официални гости. Той е доказателство, че сме не само умни, амбициозни и успяващи, но и участваме в пиеси, пеем и танцуваме на също толкова високо ниво. От 2004 г. насам Коледният концерт е под благотворителната инициатива на „Българската Коледа“ – всички събрани средства се предоставят за лечение на деца в нужда.

Танцовите ансамбли на гимназията – фолклорният и мажоретният, са също неизменна част от духа на гимназията. Фолклорният състав традиционно участва във всички мероприятия на гимназията, и допринася за запазване и развитие на българското самосъзнание на учениците. Мажоретките на английската, един от малкото мажоретни състави в София, години наред доказват високия си професионализъм и творческо въображение на многобройни изяви в и извън рамките на гимназията, както и в емблематичните си съвместни участия с духовия оркестър.

От създаването на училището функционира библиотека, която разполага с учебна, художествена и научно–популярна литература на български, английски, немски, руски, френски и испански езици. Общият библиотечен фонд надхвърля 26 хиляди и шестстотин броя като непрекъснато се увеличава и осъвременява чрез закупуване и дарения на нови издания. Библиотеката работи съвместно с издателствата „Просвета“, „Летера“, „Гея–Либрис“, Longman, Pons и други. Библиотеката разполага с две читални и работни места с персонални компютри.

Клубът „Драма“, съществуващ от 2007 г., представя пиеси на български, испански и английски. Испанските пиеси ежегодно участват в конкурсите на Испанското посолство.

Награди и отличия

Първа английска е била удостоявана с много награди през годините. Училището става първото асоциирано с ЮНЕСКО в България през 1978 г. На 2. юни 2011 г. гимназията е отличена със „Златен печат“ за Европейски мениджмънт в образованието за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на българското образование и по този начин Първа АЕГ става член на Съвета за европейската научна и културна общност.

Постижения

Постиженията на учениците на Първа АЕГ са основание за високия и престиж. Нашите ученици се изявяват в най–различни области като по този начин демонстрират многото си таланти и се подготвят за реализация в огромен брой различни области, както хуманитарни, така и природоматематически.

Редовно участваме в и печелим състезания по английски език, физика, математика, химия, география, биология, история, дебати.

Всяка година по няколко дванадесетокласници получават свободен прием до университетите след отлично представяне на олимпиадата по литература. Наши ученици редовно печелят стипендии по програмата на „Отворено общество“ за обучение в САЩ и Великобритания.

Реализацията на завършилите Първа английска езикова гимназия в сферата на висшето образование е впечатляваща. Наши ученици са завършили престижни университети в САЩ като Harvard, Princeton, University of Pennsylvania, Wesleyan, Yale, Occidental, Columbia, Colgate, Dartmouth, Massachusetts Institute of Technology, Georgetown и много други.

Много бивши възпитаници на Първа АЕГ учат в университети в Германия, Франция, Холандия. На кандидатстудентските изпити за българските висши учебни заведения винаги сме сред най–добрите. Златните медалисти на гимназията всяка година са много.

Стратегия за развитие

Генералната стратегическа цел е Първа АЕГ да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по английски език и другите учебни предмети.

Приоритети в развитието на учебно–възпитателния процес в Първа АЕГ са:

Електронен дневник

През учебната 2011/2012 г. в Първа АЕГ заработва нов електронен дневник – „e-School“, създаден от компанията „InfoServ®“. „InfoServ® e-School“ е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в българските училища. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством e-mail. Допълнително може да активирате известяване чрез SMS съобщения или да проверявате чрез обаждане на единен национален номер +359 882 818 905 (за повече информация вижте сайта на „e-School“). При въпроси моля обърнете се към производителя или към Методи Николов - преподавател по Информатика и ИТ в гимназията.

Прием

Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас. Максималният бал е 36,000 и се формира от удвоените оценки от националното външно оценяване в 7. клас по Български език и литература и по Математика и от оценките по БЕЛ и Математика от Свидетелството за завършен седми клас.

Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 паралелки) или руски (1 паралелка). Във всеки клас квотите за момчета и момичета са разделени поравно (50:50).