Администрация

Непедагогически персонал на Първа английска езикова гимназия

Потърсете ни, а ние ще се постараем да ви бъдем от полза!

Димитър

Димитър Кокотанеков

Виж преподаватели

 

 

Димитър Кокотанеков е служител "Човешки ресурси" в Първа английска езикова гимназия. През 2017 година завършва всише образование (степен - магистър) в УНСС със специалност Икономика на човешките ресурси и специализация "Управление на човешките ресурси".

 

Работното му място е канцеларията на гимназията.

 

Работно време - от 09:00 до 17:00 часа.

Ралица

Ралица Смилевска

Виж преподаватели

 

 

Ралица Смилевска работи като технически секретар в Първа английска езикова гимназия. 

 

 

Работно място - канцеларията на училището.

Работно време - от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 21 81.

Соня

Соня Радулова

Виж преподаватели

 

 

Соня Радулова работи като счетоводител в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Татяна

Татяна Бранкова

Виж преподаватели

 

 

Татяна Бранкова работи като касиер в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Мария

Мария Велкова

Виж преподаватели

 

 

Мария Велкова работи като библиотекар в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - библиотеката на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

 

Библиотеката на Първа АЕГ разполага с 25000 тома на свободен достъп и обслужва потребители над 14-годишна възраст. Тя осигурява качествено, бързо и компетентно обслужване. Предоставя възможности за избор на литература на книжни и некнижни носители за домашно ползване от всички области на знанието.  Библиотеката е разположена на II-рия етаж на сградата на Първа АЕГ  и е достъпна за всички ползватели. Разполагаме с читалня зала на II-рия етаж с 10 читателски места. Регистрацията на читателите е безплатна. Достъпен е безплатен WiFi и безплатно ползване на ИКТ . Предлагаме 8-часово обслужване 5 дни от седмицата, съобразено с лятно и зимно работно време на библиотеката и утвърдено от директора на Първа АЕГ г- жа Нели Петрова.

Галя

Галя Петкова

Виж преподаватели

 

 

Работи като домакин в Първа английска езикова гимназия.

 

Работно време: от 11:00 до 19:00 часа.

 

Владимир

Владимир Бодуров

Виж преподаватели

 

 

Работник по ремонт и поддръжка в гимназията ни.

 

Работно време: 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече