Състезание по плуване за купата „60 години Първа АЕГ“

Състезанието по плуване даде началото на поредицата от спортни събития, които са посветени на 60-годишнината на гимназията ни.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече