Откриване на новата учебна 2019/2020 година

На16.09.2019 г. (понеделник) от 9:00 часа в двора на Първа английска езикова гимназия ще се проведе официалното откриване на новата учебна година,  както и откриването на новия корпус на гимназията. Всички ученици от 9. до 12. клас да се явят с униформата на училището, а новоприетите осмокласници - официално облечени.

Поканват се всички ученици, родители и приятели на Английската!

Първа АЕГ желае успешна учебна година на всички свои възпитаници!

                                                                                                                                    От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече