Еко -ваканция в...София

Новини

Еко -ваканция в...София

На 30.08.2019 г. ученици от клубовете"Доброволци в действие" и "Зелена детелина" продължиха организираха "лятно почисване"

СЪОБЩЕНИЕ

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Свободни места след приключване на IV етап за класиране на ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече