Презентация в Първа АЕГ на тема "Трафика на хора"

На 11.04. 2019 в Актовата зала на Първа АЕГ се състоя среща на ученици от 11-ти клас с Михаела Иванова и Йоанна Драгнева- общински съветници.

Съвместно с НПО "А 21" те  направиха интересна презентация на тема "Трафика на хора",  която имаше не само информационен характер, но и бе много полезна за младите хора.  

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече