Съобщение до всички възпитаници, родители и преподаватели на Първа АЕГ

Уважеми възпитаници, родители и преподаватели!

 

През есента на 1960 г. , когато Първа АЕГ  окончателно се пренася в новата си сграда на бул.“ Дондуков “ началото е трудно, условията са сурови –липсват подова настилка, отопление, стаите не са почистени от строителни материали. Но учениците  са мотивирани и всички се включват с доброволен труд, за да довършат ремонтните дейности.

Откриването на новата сграда е незабравимо преживяване- в двора на училището има каскада от цветя, тъй като всеки ученик е донесъл по една саксия, за да се превърне сградата в уютно и красиво място.

Днес,  с подкрепата на Столична община ,ние имаме една нова,  завършена, красива и функционална сграда, на която последният Корпус 3  ще бъде тържествено открит на 16.09.2019г. от 9.00ч. С НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2019/ 2020г.

За да превърнем в още по- красиво място Нашата гимназия, призоваваме Ви  да донесе саксия с цвете!

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече