Първа АЕГ е отличена с първа награда на „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“

Новини

Първа АЕГ е отличена с първа награда на „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“

На 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет ученици от Първа АЕГ учасваха в „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, организиран от Центъра по компютърна и приложна лингвистика

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече