Клубове

Интеракт клуб София-Тангра

Клуб ЮНЕСКО

Нашата цел е да популяризираме дейността и идеите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) чрез провеждането на различни събития и инициативи.

 

Президент: Любимка Георгиева 
Телефон: 0894749430 – Любимка Георгиева;
Срещи: вторник от 19:20 часа в стая 446

Повече информация за нас може да намерите на фейсбук страницата ни.

Young Wings

„Young Wings“ е клуб за всички любители както на авиацията така и на космонавтиката. Ръководен от бивш военен пилот, целта на проекта е да запознае участниците в клуба с въздухоплаването в цялото му многообразие. Членовете ще имат възможността буквално да се докоснат до небето.

Ръководител: Методи Николов (преподавател по Информатика и ИТ)
Отговорник: Анджела Кемерова, 11.д
Телефон: +359 888 497 927 (М.Н.)

People to People International (PTPi)

Зелен домат

Дебати


 

 

 

 

Модел на европейския парламент

МЕП е създаден през 1994 година, за да представи на младите хора процеса на европейската интеграция и да засили интереса им към европейската принадлежност. За да се осъществи това, два пъти годишно се организират сесии в различни европейски държави, където се симулира работата на истинския европейски парламент. Обръща се огромно внимание на разнообразието от култури и езици с идеята младите хора да разберат, че различията не бива да разделят хората, а да обогатяват начина им на живот и на мислене.

 

Ръководител: Нели Петрова - Директор на Първа АЕГ

 

 

 

 

Theatre club FELS

Президенти: Мария Александрова, 12ж и Полина Грозданова, 12ж

Мода и дизайн

Творците от Клуб „Мода и дизайн“ редовно организират и участват във вътрешни ревюта, позволяващи им да покажат усета и любовта си към естетиката.

Ръководител: Светлана Праматарова - преподавател по БЕЛ

Фотоклуб

Еко-биоклуб „Green Clover“

Клуб за ученици с интерес към природата, опазването на околната среда и биологията. Членовете му се включват в отбелязването на множество световни екодни и участват в национални и международни кампании за опазване на Земята. Клубът организира и различни доброволчески инициативи за почистване, озеленяване и много други.

Ръководител: Валентина Милчина - преподавател по биология и ЗО


 

Български младежки Червен кръст

Клуб по родолюбие и отечествознание

Клуб ООН

Народни танци

Мажоретен състав

 

       

 Мажоретният състав на Първа английска езикова гимназия е една от неговите емблеми-красиви момичета, които впечатляват публиката с енергични и вдъхновяващи танци. Занимава  се със спортни и парадни танци, както и батон търлинг. В спортните танци се изпълняват сложни фигури- пирамиди и гимнастически упражнения, а в парадните придружават  изпълненията на  оркестъра  и красиво го допълват.

Мажоретният състав често взема участия на събития национален и международен характер-форуми, празници, хепънинги и други чествания.

Ръководител на мажоретния състав: Милко Кралски

 

 

Духов оркестър

Bulgarian Interplanetary Society

Машините

Акробатичен rock’n’roll

Спортен клуб

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече