Клубове

Интеракт клуб София-Тангра

Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Клубът е насочен към извършването на хуманитарна дейност, подпомагане на обществото и допринасяне за международно и междукултурно разбирателство.

 

Президент: Елица Атанасова 12д
Вицепрезидент: Яна Неделчева 10е
Секретар: Константина Маринова от 12г
Телефон: 0897540474 – Ели Атанасова;
Срещи: четвъртък от 19:20 часа в 216 стая

Повече информация за нас може да откриете на нашата фейсбук страница.

Клуб ЮНЕСКО

Нашата цел е да популяризираме дейността и идеите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) чрез провеждането на различни събития и инициативи.

 

Президент: Любимка Георгиева 
Телефон: 0894749430 – Любимка Георгиева;
Срещи: вторник от 19:20 часа в стая 446

Повече информация за нас може да намерите на фейсбук страницата ни.

Young Wings

„Young Wings“ е клуб за всички любители както на авиацията така и на космонавтиката. Ръководен от бивш военен пилот, целта на проекта е да запознае участниците в клуба с въздухоплаването в цялото му многообразие. Членовете ще имат възможността буквално да се докоснат до небето.

Ръководител: Методи Николов (преподавател по Информатика и ИТ)
Отговорник: Анджела Кемерова, 11.д
Телефон: +359 888 497 927 (М.Н.)

People to People International (PTPi)

Основана през 1956 от американския президент Дуайт Айзенхауер, организацията People to People International (PTPi) популяризира международно разбирателство и приятелство посредством образователни, културни и хуманитарни дейности.

 

Ръководител: Фани Криспин
Ученически клон: Гълъбите
Президент: Анна Влахова, 11. а
Телефон: 0887879990

Зелен домат

„Зелен домат“ е журналистическият клуб на Първа АЕГ, издаващ едноименния вестник. В клуба може да се включи всеки, който иска да научи повече за журналистическата професия или просто да покаже своите репортерски и/или фотографски възможности.

 

Главен редактор: Яна Неделчева, 10.е

Дебати

Клуб „Дебати“ е изключително атрактивен и полезен за всички, които искат да развият ораторските и дискусионните си умения. Отборите на клуба са традиционно на челните места на национални състезания.

 

 

Президент: Николай Ангелов, 11.б

Модел на европейския парламент

МЕП е създаден през 1994 година, за да представи на младите хора процеса на европейската интеграция и да засили интереса им към европейската принадлежност. За да се осъществи това, два пъти годишно се организират сесии в различни европейски държави, където се симулира работата на истинския европейски парламент. Обръща се огромно внимание на разнообразието от култури и езици с идеята младите хора да разберат, че различията не бива да разделят хората, а да обогатяват начина им на живот и на мислене.

 

Ръководител: Нели Петрова - Директор на Първа АЕГ

 

 

 

 

Theatre club FELS

Президенти: Мария Александрова, 12ж и Полина Грозданова, 12ж

Мода и дизайн

Творците от Клуб „Мода и дизайн“ редовно организират и участват във вътрешни ревюта, позволяващи им да покажат усета и любовта си към естетиката.

Ръководител: Светлана Праматарова - преподавател по БЕЛ

Фотоклуб

Фотоклубът на гимназията дава възможност на последователите на осмото изкуство да изявят таланта и интереса си без да си поставят каквито и да е граници.

Ръководител: Светослава Савова - преподавател по География

Еко-биоклуб „Green Clover“

Клуб за ученици с интерес към природата, опазването на околната среда и биологията. Членовете му се включват в отбелязването на множество световни екодни и участват в национални и международни кампании за опазване на Земята. Клубът организира и различни доброволчески инициативи за почистване, озеленяване и много други.

Ръководител: Валентина Милчина - преподавател по биология и ЗО


 

Български младежки Червен кръст

Клубът към Българския младежки Червен кръст участва активно в училищните и софийските акции в дните за борба със ХИВ/СПИН, превенция на наркозависимостта и алкохолизма, както и за промотиране на по-толерантно отношение към малцинствата.

Ръководител: Ния Дончева 11д , 0896379181

Клуб по родолюбие и отечествознание

Клубът по родолюбие и отечествознание към Първа английска езикова гимназия е основан през 2018 година от Владимир Чешмеджиев. Цели насърчаването на патриотичния дух сред учениците и увеличаването на знанията им за българската история, литература, традиции, изкуство и други. В клуба се провеждат различни дейности, например дискусии на исторически и културни теми, пътувания из забележителни български градове. Често в гимназията гостуват признати историци и общественици и изнасят лекции на учениците. Клубът по родолюбие и отечествознание дава поле за изява на всеки участник и подпомага развитието на качества като способност за работа с екип, говорене пред публика, умело водене на дебати и други.

Клуб ООН

    КЛУБ "ООН"

Присъединете се към един от най – активните и проспериращи клубове на 1 АЕГ. Развийте вашите ораторски умения и способноста ви на критично и обективно мислене докато сте в такт с едни от най - контраверсиалните теми на 21 първи век, касаещи международните отношения.

 

Организацията на обединените нации (ООН) е международна организация, обединяваща 193 страни, които работят за международен мир и сигурност, развиване на приятелски отношения и подкрепят социалния напредък, повишаването на жизнения стандарт и правата на човека.

 

Клуб ООН на 1 АЕГ е основан в далечната 1990 година, но поради неактивност през 1997 година статута му е определен като "замразен". През 2016 година група младежи вярващи в принципите на организацията се събират и взимат ключовото за клуба решение, да положат усилия клуба да бъде активизиран отново... Само година след това, клуба успява да спечели няколко отличия на различни модулации и проекти. В средата на 2017 година клуба официално става част от мрежата на българското дружество на ООН и от тогава се радва на пик в активността и успехите си

 

Административен борд:

  1. Боян Иванов – 11ж
  2. Димитър Витлиянов – 11ж
  3. X - ?

 

Наставник/ментор:

  1. Сава Диков

 

Контакти:

Клубен мейл - [email protected]

Инстаграм - https://www.instagram.com/fels_un_club/?hl=bg 

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече