Промени в изискванията към издаването на медицински бележки

Скъпи родители, уведомяваме Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. Разпоредено е да се изписва и УИН на медицинското лице, издало бележката. Така, когато даден директор се усъмни за редовността на издадения документ, може да се обърне към инспекторите на СРЗИ, които осъществяват контрол на издадените медицински бележки. Новите указания за изискванията при издаване на медицинските бележки сме приложили по-долу.

/media/files/ukazania-1str.pdf

/media/files/ukazania-%202str.pdf

/media/files/med.%20bel..pdf

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече