ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Подготвителен курс по френски език след 8-ми клас за ученици от Първа АЕГ

от 29. август- 14. септември /6 учебни часа/. Курсът е с фонетична насоченост - ниво А1.

Курс по френски език за напреднали след 9-ти клас за ученици от Първа АЕГ

от 29. август- 14. септември - нива А2 - B1

Срок за записване 15. VI. 2019 г. 

        За информация: тел. : +35929441025- счетоводство

                                          +359888943714 - г-жа И. Коларска /преподавател по френски език/

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече