Необходими документи за записване в 8. клас за учебната 2018/2019 г.

Записване 

Приемът на ученици ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на директора на Първа английска езикова гимназия.

Място  -  кабинет 218.

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

I ЕТАП :    4 - 6 юли 2018 г. вкл.  (8.00 -18.00 часа)

II ЕТАП :    13 - 17 юли 2018 г. вкл.    (8.00 -18.00 часа)

III ЕТАП :   27 - 30 юли 2018 г.  вкл.  (8.00 -18.00 часа)

 

Необходими документи за записването

 

1. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал;

2. Служебна бележка с получените точки от НВО;

3. Характеристика, издадена от досегашното училище (при наличие);

4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци).

 

При наличие на свободни места и след трети етап на класиране ще бъде качена допълнителна информация.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече

Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.