Родителска среща за новоприетите ученици

На 11 септември 2018 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за всички новоприети осмокласници.

Поканват се всички родители.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече