СЪОБЩЕНИЕ

 Родителската среща на 8. клас  ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/от 18.00ч. Родителската среща ще бъде с всички преподаватели.

Присъствието на родителите на новозаписаните ученици е задължително.   

От ръководството на гимназията

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече