Родителска среща за всички 8-ми класове

На вниманието на всички новоприети осмокласници и техните родители - родителската среща за началото на учебната година ще бъде на 11.09.2017 година от 18:30 часа.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече