ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

       Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че все още има свободни места за ученици от VIII-ми клас за курса по разговорен английски език English in Action, който се провежда в училище през пролетната ваканция от утвърдени преподаватели от Кентърбъри, Англия.

За справка и записване, моля, обръщайте се към Фани Асенова, класен ръководител на VIII-ми А клас.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече