На вниманието на дванадесeтокласниците на Първа АЕГ

Ръководството на Американския университет в България/АУБ/, Благоевград отново кани всички заинтересовани учители, ученици и техните родители на "Ден на отворените врати", който ще се проведе на 16 ноември 2019 г. (събота).

За повече информация на интернет страницата https://www.aubg.edu/bg-open-house  и на таблото за дванадестокласниците на вторя етаж в Първа АЕГ.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече