Конкурс за 10-класници: Стипендии за обучение в САЩ и Великобритания - ASSIST, HMC & Davis

Уважаеми10-класници, 

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че отново е обявен Конкурса за 10-класници "Стипендии за обучение в САЩ (ASSIST, Davis) и Великобритания (HMC)". Програмата се осъществява вече двадесет години. Кандидатстването е онлайн, а на сайта на БАЧ можете да  видите връзка към формуляра за кандидатстване и допълващите документи. В случай на въпроси,  пишете на [email protected]

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече