На вниманието на учениците от 12. клас

На 29.032019 г.- петък от 14:00 часа в каб. 110 (1-ви етаж, нов корпус) ще се проведе традиционният конкурс за написване на литературно есе , посветен на Бонка Бъчварова, дългогодишен преподавател по БЕЛ и директор на училището.

Ще бъдат присъдени сертификати и парични награди, осигурени от наследниците на Б. Бъчварова.

Желаещите ученици да се обърнат към преподавателите си по БЕЛ. Срок на записване до 25.03.2019 г.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече