Национален кръг на състезанието по АЕ Пиърсън- Лонгман в Първа АЕГ

Национален кръг на състезанието по английски език Пиърсън- Лонгман ще се проведе на 16.03.2019 г. (събота) в Първа АЕГ.

Напомняме на всички класирани ученици на 1-ви кръг да заплатят такса за участие от 9,00 лева до 12.03.2019 г. в счетоводството на училището.

Начален час на състезанието за нивата от Yоung Learners - 9:30 часа, а за нивата Level 1-4  - 11:00 часа.

Всички участници да заемат местата си поне 15 минути  преди началния час на състезанието.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече