На вниманието на всички ученици

На 06.03.2019 г.- сряда в Актовата зала от 13:40 часа ще бъде отчетено представянето на българската делегация в участието `и в Младежката Модулация "МЕП"- Париж/ Страсбург - 15- 22.02.2019 година.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече