Пиърсън тест

Относно Пиърсън тест:

Напомняме на всички желаещи да се явят на Пиърсън тест- за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език- на 22.06, да се запишат в Счетоводството на Първа АЕГ до 09.05.2019 година, включително. 

За повече информация:

www.PTE-bulgaria.com, и към г-жа Н. Кирякова

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече