Комисия по прием на ученици за учебната 2017/2018 година

Документите, които трябва да бъдат представени за записване в Първа АЕГ, са - оригинал на свидетелство за завършен 7. клас и оригинали на служебните бележки от НВО по БЕЛ и математика.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече