Съобщение до всички ученици на Първа АЕГ

По заповед на МОН и във връзка с провеждането на първи и втори ДЗИ и избори за членове на Европейския парламент дните 21.05. - вторник, 23.05. - четвъртък и 27.05. - понеделник са неучебни.

20.05. - понеделник и 22.05. - сряда са учебни, по вариант А. Дните от 28.05. до 31.05. включително са учебни по вариант Б.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече

Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.