Първа АЕГ участва в благотворителната инициатива "Българската Коледа "  2021/2022 година

     Уважаеми ученици, преподаватели, родители и приятели на Първа АЕГ!

Дарителските билети на стойност от 10 лв. за подпомагане на благотворителната инициатива "Българската Коледа " са налични от 03.12.2021г. в библиотеката на училището!

Отговорниците на класовете могат да съберат сумата от всички, желаещи да закупят билет и да я внесат от 9.00ч. до 15.00ч. при библиотекаря или счетоводителя на училището.

Индивидуалните дарители също могат да закупят билет в посоченото  работно време.

Нека всички да обединим усилията си и да помогнем благородната кауза за закупуване на високотехнологична медицинска апаратура за спешната педиатрия! 

Събраната до 21.12.2021г.обща сума от Първа АЕГ ще бъде внесена по банковата сметка на инициативата "Българската Коледа" от представители на УС, УН и преподавател.

        Нека всички да бъдем благородни и с голямо сърце!

От ръководството!

     

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече