С много труд, желание и любов учениците, учителите, родителите и приятелите на Първа АЕГ подпомогнаха „Българската Коледа“

За 11-та поредна година учениците, учителите, родителите и приятелите на Първа английска езикова гимназия подпомогнаха инициативата „Българската Коледа“. Тази година успяхме да съберем сумата от 4441,70 лева. 

Паричните средства са събрани от продажбата на билети за Коледния благотворителен концерт, на картички и предмети, изработени от учениците на гимназията. 

Благодарим на всички, които се включиха в благотворителната кауза! 
 

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече