ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС

Записването на новоприетите ученици в 8. Клас по държавен-план прием в Първа АЕГ ще се състои в 218 стая, както следва:

I-ви етап на класиране:

12.07. (петък), 15.07. (понеделник) и 16.07.2019 г. (вторник)

IIи етап на класиране:

19.07. (петък) и 22.07.2019 г. (понеделник)

III-ти етап на класиране:

31.07.2019 г. (сряда)

Работно време на комисиите за записване:

от 8:00 часа до 18:00 часа всеки ден

Необходими документи за записване в 8. клас в Първа АЕГ :

  1. Заявление до директора (получава се от училището);
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Декларация за обработка на личните данни (получава се от училището);
  4. Справка за родителя (получава се от училището);
  5. Заявление за ФУЧ (получава се от училището);

ЗАБЕЛЕЖКА:

Заявленията за участие във второ класиране се подават в училището от 12.07.2019 г. до 16.07.2019 г.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече