Виртуална разходка из България

Ученици от 10. е клас на Първа английска езикова гимназия изнесоха урок – обобщение на природните зони, пред ученици от 4. клас на ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово. Срещата беше на 02.02.2021 г., връзката между двете училища беше осъществена в онлайн среда.

Александра Попова, Ивана Табакова, Яна Мутафова и Виктор Димитров представиха презентации за природните области – обекти, ресурси, възможности за развитие и населени места. Учениците от 4. клас отговаряха на въпроси и с помощта на атлас и контурна карта начертаха маршрут за виртуална разходка из България.

Учениците от 4. клас с интерес участваха в този виртуален и интересен урок. За десетокласниците тази среща беше вдъхновяващо ново занимание, преподаваха на по-малките ученици, както и провериха на практика своите знания по география и икономика на България.

Учениците от 4. Клас и от 10. клас бяха ръководени от своите учители: г-жа Мария Кукумакова и възпитател г-жа Гергана Атанасова - за ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, и г-жа Дарина Пачова за Първа английска езикова гимназия, гр. София.

 
 
 
 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече