Вокалната група с участие на XV Фестивал за млади изпълнители, гр. Панагюрище

Вокалната група с участие на XV Фестивал за млади изпълнители, гр. Панагюрище

На 20-21. 04.2019г. Вокалната група на Първа АЕГ с ръководител г-жа Донка Николаева, се представиха отлично на  XV Фестивал за млади изпълнители на патриотична  песен "Родолюбие".  Младите ни таланти се класираха на трето място в категорията " вокални формации".

Ръководството поздравява вокалната група и нейния ръководител, пожелавайки им  много успехи.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече