Възможността да посетиш гр. Висла, Полша

Ученичката от 12. г клас на Първа английска езикова гимназия Диана Иванова Делииванова бе избрана и взе участие в проекта: „What are you going to do with your humanities degree?“ по програма Еразъм +, провеждащ се в гр.Висла, Полша. Ученичката споделя, че по време на проекта (22.09.2017. – 02.10.2017.) е натрупала много нови знания, личностно развитие и умения за работа в екип. Срещнала се с много различни хора, от различни култури. Създала е приятелства с хора от цяла Европа. Проектът й е помогнал и за развиването на качества като отговорност, подкрепа, толерантност, съпричастност. С усмивка на уста, казва, че това определено е от онези събития, които ни превръщат в това, което сме и ни правят хора. Изживяване, помнещо се цял живот!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече