Ден на майчиния език в Първа АЕГ

На 9 май в Първа АЕГ се проведе традиционният Ден на майчиния език, посветен на Деня на Европа. Участваха ученици на училището от различни националности, които представиха културното и езиково многообразие на своите страни.

Официални гости на събитието бяха д-р Ваня Кастрева- началник на РУО -София- град, г-жа Н. Михалевска- главен експерт в МОН, г-жа С. Иванова, зам.- кмет на район "Оборище", г-жа Н. Луканова- старши експерт в РУО- София град, както и представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство на Първа английска езикова гимназия. 

С много топлота г-жа В. Кастрева отправи поздрав към всички участници и организатори на Деня на майчиния език.

Това събитие възпитава младите хора в дух на толерантност и диалогичност, и им показва пътя към единство в многообразието.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече