СЪОБЩЕНИЕ

Свободните места след приключване на IV етап за класиране на ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година на основание чл. 69,т.3 от Наредба № 10/2016 г. на МОН както следва:

Девойки
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- РЕ/ БЕЛ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ФЕ/ БЕЛ- 1 място

Младежи
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ИЕ/ МАТ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ФЕ/ БЕЛ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- НЕ/ БЕЛ - 2 места

Приемането на документи , определено в чл.72 от Наредбата за участие в класиране след IV етап и на основание чл.69 и чл. 70 от Наредбата ще се извършва в канцеларията на Първа АЕГ на 19.08.2019 г. от 09:00 до 12:00 часа.

Съгласно чл. 70, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. учениците подават заявление до директора и оригиналите на документите по член 72.2 и т.3, а именно оригинал на свидетелството за основно образование и оригинал на служебната бележка от положените изпити на НВО след 7 клас.

Комисията за прием на документите на кандидат - гимназистите по чл.69 и чл. 70 от Наредба 10/2016 г.за прием в 8 клас , определена със заповед № УД 898/24.07.2019 г.  на директора, ще разгледа и обяви резултатите от класирането след 14 ч. на 19.08.2019 г. 

Записването на класираните ученици ще се извърши на 19.08.2019 г. веднага след обявяване на резултатите.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече