Ученици от Първа АЕГ отново избрани да участват в събитието Мениджър за един ден

„Мениджър за един ден” е най-дългоочакваното и популярно от всички събития на JA Bulgaria. 18-тото издание на инициативата ще се проведе на 7 ноември 2019 г.

"Мениджър за един ден" е най-директният подход на JA Bulgaria за среща на младите хора с реалния бизнес.

Учениците от Първа АЕГ , които са избрани да участват в това все по- мащабно събитие с ръководител г-жа П. Прокопиева, са:

1. Мария Занева - 11а

избрана от ДЗИ на позиция Управител Човешки ресурси;

2. Ния Маринова - 11а

избрана от НБУ на позиция доцент Маркетинг;

3. Димитър Панчев - 11 б

избран от ПГАВТ "Ал. Ст. Попов" на позиция учител по история. Тема: Ньойски мирен договор ;

4. Даниел Христов - 11 б

избран от Mentor Mate Bulgaria;

5. Теодора Кушева - 11 б

избрана от Experian Bulgaria на позиция Bussnes Analysis Team Manager;

6. Александър Захариев - 11 б

избран от Cargotec на позиция AP Team Manager;

7. Златан Арабаджийски

избран.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече