Регионална сесия на МЕП - Неапол, Италия

Представителната делегация от ученици и преподаватели на Първа английска езикова гимназия се завърна от Регионалната сесия на Модела на Европейския парламент, която се проведе в гр. Неапол, Р Италия от 09 до 14 октомври 2017 година.

Учениците участваха в дебатите, свързани с проблемите на международната политика и емиграцията,  човешките права и равнопоставеността между половете, развитието на зелената икономика и енергетика, както и бъдещето на младите хора от Южна и Югоизточна Европа.

Сесията се проведе на работен език английски, и учениците на гимназията показаха високото си ниво на владеене.

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече