Първа АЕГ организатор и домакин на Националната сесия на Модел на Европейския парламент

В периода 2 – 4. май 2019 г. Първа английска езикова гимназия – София бе организатор и домакин на Националната сесия на Модел на Европейския парламент.

Модел на Европейския парламент е програма за насърчаване на лидерските умения за ученици от средните училища на всички страни членки на ЕС, както и на страните кандидати. Целта на МЕП е да образова младите хора за европейската интеграция и сътрудничество, да им помогне да вникнат в актуалните въпроси, стоящи пред Евросъюза, както и да им предостави информация за институциите в ЕС и как те функционират. МЕП е модулация за бъдещи лидери и талантливи ученици, които имат интерес към ЕС и развива техните познания за политиката и културното разнообразие на Съюза.

Структурата на МЕП включва национални, регионални и международни сесии. Работният език е английски. По време на сесиите учениците -  делегати - представят своите страни, работейки в комитети. Главната цел на всеки комитет е да се постигне консенсус при решаването на проблеми, които са на дневен ред в Европейския парламент. Комитетите изготвят резолюции, които по време на Общото събрание се коментират, дебатират и приемат или отхвърлят.

 

Националната сесия на МЕП събра над шестдесет ученици от столичните езикови гимназии, от градовете Перник и Ловеч. В продължение на  ден и половина те работиха, разпределени в пет комитета, и изготвиха своите резолюции – техните предложения за решение на актуални въпроси и проблеми пред ЕС. Общото събрание се проведе на 4.5.2019 в залата на СОС. След оживени дискусии,  размяна на становища делегатите приеха две от петте предложени резолюции.

    

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече