Първа английска езикова гимназия отбеляза Деня на книгата и авторското право

Първа английска езикова гимназия отбеляза Деня на книгата и авторското право, 23 април, с литературно четене на български и испански език, представено от учениците от ХБ и ХВ класове от групата по СИП – испански език.

Събитието беше посетено от учители и ученици от Гимназията, както и от гости. Участниците отправиха към публиката послания, вдъхновени от думите на Мигел де Сервантес „ Който много чете и много ходи, вижда много и знае много.“

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече