Първо място за отбора на Първа английска езикова гимназия  на състезанието по езикови умения "Дарби"

Отборът на Първа английска езикова гимназия с ръководител г-жа Г. Лозанова главен учител по английски език, спечели първо място на Националната викторина на английски език „Образование на бъдещето”, организирана от „Дарби”. Това е единственото по рода си кариерно състезание на английски език за гимназисти в страната, което дава възможност на млади хора от цяла България да се срещнат помежду си, да премерят знанията си по английски език и да научат повече за водещи образователни системи, университети, университетски специалности и възможни професии, свързани с тях. 

Ръководството на Първа английска езикова гимназия изказва похвала и благодарност на състезателите от 11-ти Б клас.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече