Ива Недялкова от 8-ми "ж" клас с първо място от Международен фестивал на китарата

Ученичката от 8-ми "ж" клас Ива Недялкова Недялкова спечели I място от Международния фестивал на китарата, който се проведе в град Плевен за периода от 30 ноември 2016 година до 04 декември 2016 година. Фестивалът бе организиран от Сдружение "Изкуството до мен". Екипът на Първа английска езикова гимназия поздравява Ива и й желае да е все така успешна във всичко, с което се занимава.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече