Класирали се ученици за 8-ми клас за учебната 2019/2020 г. след трети етап на класиране

КЛАСИРАНЕ 

МЛАДЕЖИ:

-Б И  с общ бал 410 т. да бъде записан като редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ- ИЕ / БЕЛ.

 

- ЙО Д с общ бал 412 т. да бъде записан като редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ-ИЕ/ МАТ.

 

- Д  Д  с общ бал 447.5 точки да бъде записан като  редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ-НЕ/ МАТ.

 

- М  Г с общ бал 435.5 точки да бъде записан като  редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ НЕ/ МАТ.

ДЕВОЙКИ

-И  С с общ бал 443,000 т. да бъде записан като редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ЧЕ- ИЕ / М.

 

- М  П с общ бал 434,000 т. да бъде записан като редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II НЕ/ М.

 

-И Т  с общ бал 431,500 т. да бъде записан като редовен ученик в дневна форма на обучение в 8- ми клас за учебната 2019/ 2020 година в паралелка I ЧЕ- АЕ, II ФЕ/ БЕЛ.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Записването става само с оригиналните документи! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В УЧИЛИЩЕТО.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече