Международна онлайн конференция в сферата на културата, образованието и изкуствата SlavConf.

Всички ученици и преподаватели на Първа АЕГ са поканени да посетят  международна онлайн конференция в сферата на културата, образованието и изкуствата- SlavConf., която ще се проведе в Аулата на Софийски университет, от  30 октомври до 1 ноември в онлайн формат . Важно е да отбележим, че  входът на събитието е свободен.  Конференцията включва лекции, панели, работилници и кариерни щандове.

Рекламно видео:  https://www.youtube.com/watch?v=LlXcwh2_kfg
Събитие във Facebook:  https://www.facebook.com/events/2663120443909774/
Събитие в LinkedIn:  https://www.linkedin.com/events/6690532506778775552/  

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече