Tържествено връчване  на  дипломите   на 12 клас випуск 2020 в Първа АЕГ

Уважаеми зрелостници, преподаватели и родители

Каним всички да присъстват на тържественото връчване  на  дипломите   на 12 клас випуск 2020  на  26.06.2020г. – петък, както следва: 

                                     График  

         Връчването ще се проведе в Актовата зала на гимназията при стриктното спазване на следния часови график и противоепидемичните мерки;

            12Д-  от 10.00ч до 11.00ч.

            12Е – от 11.15ч. до 12.15ч.

            12Г – от 12.30ч. до 13.30ч.

            12А -  от 13.45ч. до 14.45ч.

            12Б -  от 15.00ч.  до 16.00ч.

            12В – от 16.15.ч. до 17.15ч.

            12Ж-   от 17.30ч.  до 18.30ч.

 

                ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече