Учебно пътуване до Копенхаген по програмата Еразъм +

Ученици и учители от Първа английска езикова гимназия осъществиха учебно пътуване до Копенхаген, Дания по спечеления от гимназията ни проект „Schools as a part of their respective capital’s past, present and future” на програмата Еразъм+ в периода от 30 април 2017 година до 05 май 2017 година. Наши партньори по този проект са училище „Греве“, намиращо се в столицата на Дания и училище „Паралел43“, функциониращо в Рим, Италия.

Представителите на Първа АЕГ бяха на гости на гимназия „Греве“, където учителите посетиха тамошните часове и обмениха опит със своите датски колеги, а учениците ни представяха презентации по различни теми – историята на София, историята на район „Оборище“, историята на Първа английска езикова гимназия и др.

Проектът е своеобразна възможност за учениците ни да се запознаят с историята на Копенхаген и Рим, както и да представят подобаващо родната ни столица. Освен това тези учебни пътувания са една прекрасна възможност да бъдат опознати различните култури, да бъдат развити езиковите и комуникативни способности на учениците и да се обмени опит във връзка с използваната образователна система в Дания, Италия и България.

Предстои следващата среща по проекта между участниците от трите училища в Рим, Италия.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече