170 години от рождението на Иван Вазов

                Иван Вазов, роден на 9 юли 1850 година, безспорно е колосът на българската литература, олицетворяващ цялото величие на България, завещал на нацията ни безценните си творби, които и днес ни изпълват с гордост. Ние знаем,че основата на нашето самосъзнание, културна идентичност, почит към словесността е Вазовото творчество. Неговите образи, картини , безсмъртни поуки ни правят чувствителни, мъдри и горди хора.Честването на 170 години от рождението на Патриарха ни кара отново да се преклоним пред величието на твореца и да си спомним смисъла на безкористното родолюбие.

170 години от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов - презентация

170 години от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов - презентация

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече