България - география на свободата

Новини

България - география на свободата

На 4 юни 2019 г. в Актовата зала на Първа английска езикова гимназия се проведе среща с доц. д-р Георги Бърдаров от Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ЧЕСТИТ 24 МАЙ

Новини

ЧЕСТИТ 24 МАЙ

24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече