Първа АЕГ е отличена с първа награда на „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“

Новини

Първа АЕГ е отличена с първа награда на „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“

На 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет ученици от Първа АЕГ учасваха в „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, организиран от Центъра по компютърна и приложна лингвистика

Дългогодишно сътрудничество и обмен на кадри между катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" към СУ  „Св. Климент Охридски“ и Първа АЕГ

Новини

Дългогодишно сътрудничество и обмен на кадри между катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" към СУ „Св. Климент Охридски“ и Първа АЕГ

В Софийския университет на 25.10 в зала 1 се проведе "Международна научна конференция - Лингво-дидактически ракурси" - по повод 70 години катедра "Методика на чуждоезиковото обучение".

Еко -ваканция в...София

Новини

Еко -ваканция в...София

На 30.08.2019 г. ученици от клубовете"Доброволци в действие" и "Зелена детелина" продължиха организираха "лятно почисване"

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече