Връчване на дипломите на Випуск 2018

  • 18:00:00
  • СУ "Св. Климент Охридски"
Връчване на дипломите на Випуск 2018

Официалното връчване на дипломите за завършено средно образование на Випуск 2018 ще се състои на 25 юни 2018 година от 18:00 часа в Аулата на Софийски университет "Свети Климент Охридски".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече