ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2024

  • 07:30:00
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2024

На 24 април 2024 година Първа английска езикова гимназия обявява "Ден на отворените врати" 2024 
От 7:30ч. може да посетите учебните часове. 
От 11:00ч. до 13:00ч. в двора на гимназията ще бъде представено многообразието от извънкласни дейности на училищните клубовете. При лоши метереологични условия представянето ще се състои вътре в сградата.
От 18:30ч. във Военния клуб ще се състои Пролетния благотворителен концерт – вход свободен.

Очакваме Ви! :)

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече