Дни на отворените врати в Първа АЕГ - 2023 г.

  • 08:30:00
  • Първа АЕГ, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 60
Дни на отворените врати в Първа АЕГ - 2023 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Каним всички вас да посетите Дните на отворените врати на 27 .04. и 28.04.2023 г.  от 8.30 до 16.00ч. в Първа английска езикова гимназия  и да изберете едно от най-добрите училища!

Ще се радваме да бъдете част от нашето голямо семейство и да се потопите в академичната и творческа атмосфера на гимназията!

Желаем ви успех!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече