Публична лекция в Първа АЕГ

  • 12:00:00
Публична лекция в Първа АЕГ

ПОКАНА

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

         Първа английска езикова гимназия  съвместно с представители на Министерство на външните работи организира   лекция на тема :“Какво трябва да знаем и правим, за да пътуваме по-безопасно в чужбина и какво може да направи за нас държавата ако изпаднем в беда.”

Лекцията е публична и всички родители и ученици, които проявяват интерес по темата могат да присъстват.

Срещата ще се състои на  13.02.2019 г. от 12.00ч. в Актовата зала на Първа АЕГ.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече