Шесто национално състезание по английски език LONGMAN COMPETITION

  • 13:06:00
  • Първа английска езикова гимназия
Шесто национално състезание по английски език LONGMAN COMPETITION

Всички ученици от Първа английска езикова гимназия да се запишат за участие в Шестото национално състезание по английски език на Longman при преподавателите си по английски език.

  • Срок за записване - до 07.12.2018 г.  включително.

            Такса за участие - 9,00 лева.

            Заплащането става в счетоводството на училището.

            Нивата по английски език са регламентирани в изпита PTE General.

            За повече информация, моля посетете сайта на Pearson- Longman

  • Вътрешноучилищният кръг ще се проведе на 26 януари 2019 година.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече